ثبت مشاور
+
ایده ایرج راد درباره ترویج فرهنگ کتابخوانی
نویسندگان

ایده ایرج راد درباره ترویج فرهنگ کتابخوانی

کتابخانه : چرا با وجود تلاش‌هایی که به‌خصوص توسط رسانه صورت می‌گیرد، کتابخوانی در جامعه رشد نمی‌یابد؟ چرا کتابخوانی در این سال‌ها تبدیل به دغدغه‌ای عمومی نشده است؟ به‌نظر مي‌رسد ما از توجه به اصولي كه در اشاعه
بالا