ثبت مشاور

آموزش قید و انواع قید ها در زباد انگلیسی

تاریخ : 1399.09.26
نویسنده : Booklib
نظرات : 0

کتابخانه : در این مطلب ، قصد داریم قید را در زبان انگلیسی ، به شما عزیزان معرفی کنیم . با فرا گرفتن قیود در زبان انگلیسی ، بسیاری از ایرادات جمله سازی و مکالمه ، و همچنین ایرادات گرامری شما مرتفع خواهد شد. دقت داشته باشید که حتی اگر در زمینه قیدهای انگلیسی ، آشنایی دارید ، حتما با دقت مطالب را مطالعه و یاد بگیرید و سپس بخش بعدی را مطالعه نمایید . کلیه موارد ، با ترجمه قرار گرفته شده اند تا از طریق معنای واژگان ، بتوانید بهتر مفاهیم را درک کنید . کل متن ، ابتدا بصورت انگلیسی و سپس همین متن انگلیسی ، بصورت ترجمه شده و فارسی ، قرار گرفته تا روشی برای آموزش بهتر و جمله سازی ماهرانه ، فراهم شود . با کتابخانه ، همراه باشید .

 

 

آموزش شناخت انواع قید در زبان انگلیسی با مثال

 

Adverbs

What is an adverb?
An adverb is a word that tells us more about a verb. It "qualifies" or "modifies" a verb (The man ran quickly). In the following examples, the adverb is in bold and the verb that it modifies is in italics.

John speaks loudly. (How does John speak?)
Afterwards she smoked a cigarette. (When did she smoke?)
Mary lives locally. (Where does Mary live?)

But adverbs can also modify adjectives (Tara is really beautiful), or even other adverbs (It works very well). Look at these examples
Modify an adjective
(He is really handsome. (How handsome is he
That was extremely kind of you


Modify another adverb
(She drives incredibly slowly. (How slowly does she drive
He drives extremely fast
 


قیدها

قید کلمه ایست که اطلاعات بیشتری از فعل به ما میدهد. قیدها به فعل کیفیت میبخشند یا آنرا تغییر میدهند. مانند آن مرد به سرعت می دود. در مثالهای زیر قید با حالت پر رنگ و فعلی که قید آنرا تغییر میدهد به حالت کج نوشته شده است.


?How does John speak
جان چگونه صحبت می کند ؟
 .John speaks loudly
 جان با صدای بلند صحبت می کند.

توضیح قید : جان چگونه صحبت میکند؟ - (با صدای) بلند
**********************************************************************
? When did he smoke 
او ( آن پسر ) کی سیگار کشید ؟

.Afterwards she smoked a cigarette
  پس از آن او سیگار کشید .

توضیح قید :  چه زمانی او سیگار کشید؟ بعدا
**********************************************************************
? Where does Mary live 
مری کجا زندگی می کند ؟

Mary lives locally
مری به صورت محلی زندگی می کند

توضیح قید : مری کجا زندگی میکند؟ محلی

 

 


اما قیدها میتوانند صفت ها را نیز تغییر دهند.

 

برای مثال : تارا واقعا زیباست . Tara is really beautiful

 

یا حتی قید های دیگر را نیز میتوانند تغییر دهند.

 

آن به خوبی/ خیلی خوب کار میکند . It works very well

 

 تغییر دادن یک صفت: به مثالهای زیر توجه کنید :

 

? How handsome is he

او چقدر خوشتیپ است ؟


(He is really handsome

او واقعا خوشتیپ است .

 

 
That was extremely kind of you
این فوق العاده لطف شما بود ( این نهایت لطف شماست )

 تغییر دادن قیدهای دیگر 

به مثال های زیر دقت کنید : 

 

? How slowly does she drive

او ( دختر ) چقدر آهسته رانندگی می کند ؟


. She drives incredibly slowly

او ( دختر )  فوق العاده ( به طرز باور نکردنی )  آهسته رانندگی می کند .. He drives extremely fast
او ( پسر )  بسیار سریع رانندگی می کند .

 

Adverb form

We make many adverbs by adding -ly to an adjective, for example:

quick (adjective) > quickly (adverb)
careful (adjective) > carefully (adverb)
beautiful (adjective) > beautifully (adverb)

But not all words that end in -ly are adverbs. The words friendlylovelylonely and neighborly, for example, are all adjectives.


And some adverbs have no particular form. Look at these examples:
well, fast, very, never, always, often, stillنحوه ساختن قید

ما بسیاری قید ها را با اضافه کردن -ly به یک صفت میسازیم . به عنوان مثال :


(quick (adjective) > quickly (adverb

( قید ) به سرعت < ( صفت ) سریع 

 


(careful (adjective) > carefully ( adverb

( قید ) با دقت < ( صفت ) محتاط

 


( beautiful (adjective) > beautifully ( adverb

( قید ) به زیبایی < ( صفت ) زیبااما همه ی کلماتی که به ly ختم میشوند قید نیستند.

 

کلماتی مانند friendly, lovely, lonely , neighborly همه صفت هستند .

 

بعضی قیدها هم فرم ly و یا فرم خاص دیگری ندارند.

 

مانند well, fast, very, never, always, often, still

 

Kind of Adverbs

Here you can see the basic kinds of adverbs.

َ
Adverbs of manner
Adverbs of place
Adverbs of time
Adverbs of degree
Adverbs of frequency


انواع قید

در زیر شما انواع قید را مشاهده میکنید.


قیدهای حالت


قیدهای مکان


قیدهای زمان


قیدهای مقدار

 

قیدهای تکرار

 

 

 

موارد توضیح داده شده در این مطلب را چند بار مرور کنید تا در جلسات بعدی ، کاملا مفاهیم جدید را درک نمایید .

 

در جلسه بعد ، کاربرد و مفهوم انواع هر قید ، به طور مفصل شرح داده خواهند شد .

 

 

دسته بندی :  زبان / انگلیسی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا