ثبت مشاور

آموزش ضرب المثل های فرانسوی قسمت سوم

تاریخ : 1399.04.17
نویسنده : Booklib
نظرات : 0

کتابخانه : جملات و الفاظی که بیانگر منظور افراد ، بصورت خلاصه و گاها شعر گونه هستند ، یا ضرب المثل ها ، در میان افراد ، در تمامی جوامع ، کاربرد دارد . در این بخش ، با تعدادی دیگر از جملات و یا ضرب المثل های کاربردی در زبان فرانسوی ، همراه با ترجمه آنها ، آشنا می شوید . 

 

آموزش ضرب المثل های فرانسوی

 

Ulgence des honnêtes gens fait la force  des coquins.L'i

ترحم بر پلنگ تیز دندان،  ستمکاری بود بر گوسفندان.

 

Le serpent se trouve mal du pouliot 'aussi croît_il toujours

Le serpent se trouve mal du pouliot 'aussi croît_il toujours à son trou

مار از پونه بدش می آید در سوراخش هم سبز می شود

 

Voyage de maître 'noce du valet

مرگ خر عروسی سگ است.

 

À dieux paniers vendanges sont fait

آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

 

Qui a bon voisin a bon matin

کسی که‌همسایه خوب دارد صبح خوشی دارد.

 

Le chat parti les souris dansent

آفتاب که رفت شب پره می آید.

 

La poule ne doit pas chanter devant le coq

زن نباید بر شوهرش حکمرانی کند .

 

 Les gros poissons mangent les petits 

اشخاص مقتدر برضعیفان ستم می کنند .

  

Le malheur est  la pierre de touche 

 بد بختی محک دوستی است.

 

On connaît le véritable ami dans le besoin

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریشانحالی ودر ماندگی.

 

Selon le vent , le voile

هرجا که باد می آید باید باد داد.

 

Ien de nouveau sous le soleil R

به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است.

 

 Les yeux sontle miroir de l'âme 

چشم آیینه‌روح است

 

Œil pour œil  ,dent pour dent 

بد نکن تا بدنبینی هربدی راکیفریست

 

Donner un pois pour une fève 

سگ دادن و توله سگ گرفتن.

 

Iln' y'a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais

 کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد

 

L' argent est destiné à nous procurer les conforts

مال از بهر آسایش عمر است.

 

Pauvre à mangé son pain blanc le premier 

یارب روا مدار گدا معتبر شود .

 

On n' est jamais trahi que par les siens 

کرم درخت از خود درخت است .

 

Après la P suis le beau temps 

پایان شب سیه سپید است ‌.

 

Il n'est point de sot métier 

هر پیشه ای خوب است .

 

Ce n'est pas le tout de se lever matin il faut arriver à l 'heure 

کاررا آن کسی کرد که تمام کرد .

 

Ce qui est écrit ' est écrit

 چیزی که نوشته شده قابل تغییر نیست.

 

 Un cautère sur une jambe de bois 

 کوشش بیهوده است وسمه برابروی کور.

 

Pauvreté n'est pas vice .

بی چیزی عیب نیست .

 

l ya loin de la coupe aux lèvres .I

از این ستون به آن ستون فرج است.

 

Ouer pour  un sourd ,danser pour un aveugle .J

یاسین به گوش خر خواندن.

ساز زدن برای یک کر ورقصیدن برای یک کور.

 

Les bons comptes font les bons amis

حساب حساب است کاکا برادر .

 

Tête de fou ne blanchit pas .

 بادنجان بم آفت ندارد.

 

Morte la bête ,morte le venin .

دشمن مرده آسیب نمی رساند .

 

AU  royaume des aveugles ,les borgnes sont rois .

درشهرکوران آدم یک چشم سلطان است.

 

Habit de velours,ventre de son .

شکم گرسنه، جامه زربفت .

 

En sa peau mourra le renard.

Les loups ne se mangent pas entre eux 

کارد دسته خودرا نمی برد .

 

On ne prête qu' aux riches 

 هرکه بامش بیش برفش بیشتر.

 

Il faut tendre sa voile selon le temps 

نان را به نرخ روز باید خورد .

 

Il n' y'a que la vérité qui offense 

حرف حق تلخ است .

 

Tout vient à point à qui sait attendre

 گر صبر کنی زغوره حلوا سازی .

 

La patience vient à bout de tout

با صبر وحوصله هر کار ی توان کرد ‌.

 

Chaque vin a sa lie

هرگلی خاری دارد، هر نوشی زهر ی دارد.

 

Savoir c'est pouvoir 

دانستن توانستن است .

 

 L' habit ne fait pas le moine 

از ظاهر حکم به باطن  نباید کرد .

 

Savoir c’est pouvoir

توانا بود هر که دانا بود.

 

Vouloir c’est pouvoir

خواستن توانستن است.

 

Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait

چون توانستم ندانستم وچون ندانستم توانم رفته بود.

 

Les malheureux n'ont pas de parents

تهیدستان خویشی ندارند.

 

Tant que  le malade  respire il y a espoir à la sauver

تا جان هست امید هست.

 

Corsaire, corsaire et demi

حریف ، حریف خود را می شناسد.

 

Tuer la poule aux oeufs d'or

از شوق حلیم در دیگ افتادن.

 

Le purgatoire est un enfer pour les houris du paradis

حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف.

 

umée, pluie et femme sans raison chassent  l'homme de la maison.FA

خانه نا بسامان مرد را فراری میکند.

 

Du bien d'autrui large courroie

 خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود.

 

Ai me celui qui t' aime

خواهان کسی باش که خواهان تو باشد.

 

Lepuisatier est toujours au fond du puits

چاه کن همیشه در ته چاه است.

 

  Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre

باید چاه را کند آنگاه مناره را دزدید.

 

Il n' est pas facile de répondre à  tous les pourquoi

به تمام چراها جواب دادن آسان نیست.

 

La beauté est chose éphémère

جمال، چند روزه بیش نیست.

 

En parlant du loup on en voit  la  queue

چون نام سگ بری چوبی بدست گیر.

 

La fête passée adieu le saint

میزنم چهچه بلبل. که خرم گذشته از پل

 

Le bien mal  acquis ne profite  jamais

مال حرام برکت ندارد.

 

Au grands maux les grands  remèdes

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

 

Premier vient ,premier prend

سحر خیز باش تا کامروا باشی

 

Toute parole n'est pas bonne à dire

هر سخن جایی‌وهرنکته مقامی دارد.

 

Être aux prise avec mille difficultés

یک سر وهزار سوداداشتن.

 

Tous les chiens qui aboient ne mordent pas

ازآن نترس که های و هو دارد. ازآن بترس که سر به تو دارد.

 

Qui ne dit mot consent

سکوت علامت رضا است.

 

Se trouver entre l' enclume et le marteaux

میان پتک و سندان بودن.

 

Prendre le taureau par les cornes

با شاخ گاو در افتادن.

 

Un clou chasse l'autre

سوزنی باید کز پای درآورد خاری.

 

Je saurais étaler le beauté, mais non à Chanaan

شاهدی فروشم اما نه در کنعان.

 

Un certain esclave fut (alla) chercher de l'eau à la rivière

c,etait l'eau qui l' emporta.

شد غلامی که آب جو آرد.   آب جو آمد وغلام ببرد.

 

Mauvais ouvrier n' a jamais bon outils

قاصی که رقصیدن بلد نیست میگوید زمین ناهموار است.

 

Tondre un oeuf faire des économies

مگس را در هوا رگ زدن.

 

Autre temps autres moeurs

روز از نو روزی از نو.

 

Donne de l'or au soldat afin qu'il donne sa tête ,qu'il obéisse

زر بده مرد سپاهی را تاسر بدهد.

 

L'argent est le nerf de la guerre

به زر میتوان لشکر آراستن.

 

Abondance de biens ne nuit pas

زیادی ثروت  چشم را کور نمی کند.

 

Pour un de perdu dix de retrouvés

هر زیانی قابل جبران است.

 

C' est un autre paire de manches

آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

 

La mauvaise aventure arrive ,lafemme accouche et l'hôtel entre

سپلشت آید و زن زاید و مهمان برسد.

 

A l'oeuvre  on connaît l' artisan

 خوبی کار‌،معرف کارگر است.

 

On n'est jamais trahi que par le siens

از خودی باید بیشتر احتیاط کرد.

 

Il faut manger pour vivre

خوردن برای زیستن است.

 

Qui va doucement va loin

کم بخور همیشه بخور.

 

Il est comme le chien du jardinier

نه خود خورد نه کس دهد.

 

Laissez le moudre , il viendra  moudre à notre moulin,

Il aura besoin  de nous à son tour

گذر پوست به دباغ خانه  میافتد.

 

erviche se couche où la nuit tombe.D

درویش هر کجا که شب آید سرای اوست.

 

s'entendent.  Comme larron   en.foire 

.شریک دزد و رفیق قافله اند.

 

Je n'en soucie comme des neiges d'entan

چونکه آید سال نو گویم دریغ از پارسال.

 

a vie n'est qu'une passage.L

زندگی گذرگاهی بیش نیست.

 

Les yeux sont les muets truchement du coeur

چشم آدمی ترجمان خاموش دلند.

توبه گرگ مرگ است.

دسته بندی :  زبان / فرانسوی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا