ثبت مشاور

آموزش ضرب المثل های فرانسوی قسمت دوم

تاریخ : 1399.04.04
نویسنده : Booklib
نظرات : 0

کتابخانه : برخی جملات ، بیانگر منظور خاص فرد یا افراد هستند که اصطلاحا به این جملات ،  ضرب المثل می گویند . ضرب المثل ها ، در تمامی نقاط دنیا ، کاربرد دارند و در هر زبان و هر گویشی ، تهدادی ضرب المثل وجود دارد که در محاوره و گفتگو ها ، بکار گرفته می شوند . در ادامه ، سری دوم ضرب المثل های زبان فرانسوی را باهم مرور کنیم .

 

آموزش ضرب المثلهای فرانسوی

 

Le temps est un grand maître.

زمانه آموزگار خوبی است.

 

Au gens de Notre epoque il faut Parler de loin.

با اهل زمانه صحبت از دور نکوست.

 

Quand on n,a pas ce que l,on aime il faut ce que l,on a.

زمانه باتو نسازد تو با زمانه بساز.

 

Resignons -nous, que l'on nous accueille o'u rabroue.

با نیک وبد زمانه می باید ساخت.

 

Es homme sont morttels.L

نیک یا بد همی بباید مرد.

 

Porter de l'eau à la rivière . ,

زیره به کرمان بردن.

 

Educati est de tous les ages.

زگهواره تا گور دانش بجوی.

 

Menager la chèvre et le chou.

یکی به میخ یکی به نعل زدن.

 

Qui en a eu connessence ,n,a pas recouvré son intelligence.

آن را که خبر باز شد آواز نیامد.

 

Tous les chats  son gris la nuit.

شب گربه سمور می نماید.

 

On ne croit plus deprès ce qu'on a cru de loin.

آواز دهل شنیدن از دور خوش است.

 

A chacun son métier ,les vaches seront bien gardées.

گر هرکه به شغل خویش باشد  کی حال جهان پریش باشد.

 

En bouche close jamais n'entra la mouche,pour obtenir il faut demander.

تانگرید طفل کی نوشد لبن.

 

Il n,est ni serpent ni poisson.

به مار ماهی مانی نه این تمام نه آن(نه ماراست ،نه ماهی)

 

avoir deux poids et deux mesures.

 یک بام و دو هوا داشتن .

 

 Jamais beau parler n,écorcha la lang ue,plus fait douceur que violence.

زبان خوش ماررا از سوراخ بیرون می آورد‌.

 

On  prend plus de mouche avec du miel qu,avec du vinaigre.

زبان خوش ماررا از سوراخ بیرون می آورد.

 

 Vivre comme chien et chat.

 مثل سگ وگربه بودن .

 

A corsaire corsaire et dvemi, a voleur voleur et demi ,a bon chat bon rat.

شغال بیشه مازندران را.  نگیرد جز سگ مازندرانی.

 

Maison faite et femme á faire.

خانه ساخته بخرید اما زن را خودتان بسازید(تربیت کنید).

 

Les maniēres des belles son't supportables.

ناز خوبان خریدنی است.

 

..Ne se tient pas  de joie.

ز خوشحالی در پوست نمی گنجد

 

  Médecin gueris-toi toi même.

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.

 

   Je n'est que faire de son aide  je m'en passe.

عطا یش را به لقایش بخشیدم.

 

Les revers suit  la fortune;au bout de fossé la culbute.

فواره گر بلند شود سر نگون شود.

 

Il ne fau t jamais vendre le peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre.

به دشت آهوی نا گرفته مبخش.

 

Loin des yeux loin du coeur.  

 از دل برود هر آنچه از دیده برفت.

 

Tout ce qui entre dans le coeur paraît bien aux yeux.

هرچه به دل فرو آمد به چشم نکو آید.

 

L'homme propose ,dieux dispose.

تقدیر آرزوی دل راتغییر می دهد

 

Braquer sans biscuit.

بی لنگ وتوشه به آب زدن.

 

À bon entendeur salut,à qui sait comprendre peu de mots suffisant.

برای عاقل اشاره ای کا فی است.

 

Tirer d'une avare, la modique somme vaut beaucoup.

از خرس مویی غنیمت است.

 

Autant de pris sur l'ennemi;petit avantage n'est pas a negliger.

موی از خرس کندن غنیمت است.

 

Deux avis valent mieux qu'un

یک دست صدا ندارد.

 

Tout nouveau  tout beau.

در هر تازه ای لذتی است.

 

 À chaque siècle un grand homme se fait jour.

به هر الفی الف قدی برآید.

 

Dans le petites boîtes les bons onguents.

فلفل مبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه

.

L'homme ne se mesure pas à l'anne.

فلفل مبین چه ریزه،  بشکن ببین چه تیزه.

 

Yavait la' une arrière pensée à liquider . Il

دعوابر سر لحاف ملا نصرالدین بود.

 

À bon entendeur demi mot..

درخانه اگر کس است یک حرف بس است.

 

.Agir sans discernement s'embarquer sans biscuit.

بی گدار به آب زدن.

 

Le vice approuvé par un roi n'est autre. Chose qu'un vertu.

هر عیب که سلطان بپسندد هنر است.

 

 Le moutarde après repas,après la mort le médecin.

نوشدارو پس از مرگ سهراب.

 

Il n'y a point de plaisir sans peine.

گل بیخار کجاست؟

 

Il n'y a pas de roses sans épines.lplآ

گل بی خار کجاست ؟

 

Je ne sais sur quel pied danser.

نمیدانم به چه سازی برقصم.

 

Qui casse la vitre la paye.

هرکس خربزه  می خورد پای لرزش می نشیند.

 

A chaque jour suffit sa peine.

چوفردا شود فکرفردا کنیم .

 

Tout gagnant suppose un perdant.

هر برنده بازنده ای دارد.

 

 Les amis de nos amis ,sont nos amis.

دوستان دوستان ما، دوستان ما هستند.

 

Garder une poire pour la soif.

چراغ از بهر تاریکی نگهدار.

 

Sur les dire de l'ennemi tu a rompu   ton pacte avec l'ami,vois de qui tu t'es séparé et avec qui tu t'es lié

به قول دشمن پیمان دوست بشکستی. ببین که از که گسستی وبا که پیوستی.

 

Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait , le monde irait mieux.

اگر جوانان دانا وپیران توانا بودند، وضع جهان بهتر می شود.

 

Les cor données sont toujours les pus mal chaussés.

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.

 

A pétit mercier petit panier.

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن.

 

Charité bien ordonnée commence par soi-même.

چراغی که به خانه رواست ،به مسجد حرام است.

 

 Il faut tourner sept fois sa langue  dans sa bouche avant de parler.

هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد

.

À peine l'ouvre  finie ,d'autres en abusé

مسجد را نساخته کور عصایش رازد (حوض نساخته قورباغه پیدا شد).‌

 

Pour un  moine  ,L' abbaye ne se perd pas.

برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند.

 

e jeu  n'en vaut  pas chandelle.L

نتیجه این کار به زحمتش  نمی ارزد.

 

Les bons maîtres font les bons valets.

کارفرمای خوب کارگر خوب تربیت می کند.

 

Géer un cours d'eau.

بی گدار به آب زدن.

 

 Un  bon renard ne mange point les poules de son  voisin.

همسایه به همسایه  آزار نمی رساند..

 

Àcheval donné on ne regarde pas à la dent 'àla bride .

اسب پیشکش را دندان نمی شمارند.

 

Bon chien ch. a sse de plus race 'la caque sent toujours le hareng.

ز کوزه همان برون تراود که در اوست.

 

Troquer son cheval borgne contre un aveugle.

سگ دادن وتوله گرفتن.

 

À petit  mercier petit  panier.

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن.

 

Point d'argent point de suisse.

دارندگی برازندگی. است.

 

Charité bien ordonnée commence par soi_même.

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

 

Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès.i

.سازشکردن به هر نحو که باشد بهتر از مرافعه کردن است.

 

Á chque jour suffi sa tâche.!

هرکاری وقتی دارد

 

L'  habitude est une seconde nature.

عادت طبیعت ثانوی است.

 

Qui se ressemble s'assemble.?

کند همجنس با همجنس پرواز.

 

Qui s'attend  à l'écuelle d'autruit  a souvent mal dîné.

هرکس به امید همسایه بما ند  شب بی شام می خوابد

 

Troquer son cheval borgne contre un aveugle.

سگ دادن و توله گرفتن.

دسته بندی :  زبان / فرانسوی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا