ثبت مشاور
+
آموزش شناخت انواع قیدهای تکرار در زبان انگلیسی با مثال
زبان / انگلیسی

آموزش شناخت انواع قیدهای تکرار در زبان انگلیسی با مثال

   کتابخانه : در مطالب پیشین ، با انواع قید و ویژگی های هر کدام از قیدها و کاربرد آنها آشنا شدید . قید های تکرار و ویژگی های این نوع از قید       ها و کاربرد آنها ، توضیح داده نشد . علت این امر ، ایجاد تداخل در یادگیری بود .
+
آموزش ویژگی انواع قیدها در زبان انگلیسی با مثال
زبان / انگلیسی

آموزش ویژگی انواع قیدها در زبان انگلیسی با مثال

کتابخانه : امیدواریم مطلب قبلی ، که در خصوص آشنایی با انواع قید بود را به خوبی مطالعه نموده باشید . در بخش امروز ، با ویژگی ها و کاربرد هر نوع از قید ها در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد . مانند مطالب پیشین ، ابتدا متن توضیحی ، بصورت انگلیسی و سپس همین متن ،
+
آموزش قید و انواع قید ها در زباد انگلیسی
زبان / انگلیسی

آموزش قید و انواع قید ها در زباد انگلیسی

کتابخانه : در این مطلب ، قصد داریم قید را در زبان انگلیسی ، به شما عزیزان معرفی کنیم . با فرا گرفتن قیود در زبان انگلیسی ، بسیاری از ایرادات جمله سازی و مکالمه ، و همچنین ایرادات گرامری شما مرتفع خواهد شد. دقت داشته باشید که حتی اگر در زمینه قیدهای انگلیسی ،
+
آموزش صفت و انواع صفات در زبان انگلیسی
زبان / انگلیسی

آموزش صفت و انواع صفات در زبان انگلیسی

کتابخانه : در این بخش از آموزش های گرامر زبان انگلیسی، به معرفی صفت ها و ویژگی های هر کدام پرداخته ایم . با ما همراه باشید .   Adjectives An adjective is a word that tells us more about a noun. (By "noun" we include pronouns and noun
+
آموزش ضرب المثل های فرانسوی قسمت چهارم
زبان / فرانسوی

آموزش ضرب المثل های فرانسوی قسمت چهارم

کتابخانه : تعدادی دیگر از ضرب المثل های مرسوم در زبان فرانسوی ، در این بخش ارائه شده اند .      Le cheval maigre de ceinture est vraiment utile au jour de la course et non  le boeuf gras اسب لاغر میان به کار آید. روز میدان نه گاو
+
آموزش شناخت اسم و انواع آن در زبان انگلیسی
زبان / انگلیسی

آموزش شناخت اسم و انواع آن در زبان انگلیسی

کتابخانه : در آموزش های پیشین ، با اجزای کلمه و سپس با انواع فعل ، در زبان انگلیسی آشنا شدید . در این آموزش ، شما را با انواع اسم آشنا خواهیم کرد . با ما همراه شوید .       بخش اول Parts of Speech: Nouns It's not easy to describe a noun.
+
آموزش فعل و انواع افعال در زبان انگلیسی
زبان / انگلیسی

آموزش فعل و انواع افعال در زبان انگلیسی

کتابخانه : با انواع فعل ، در زبان انگلیسی ، آشنا شوید . هر جمله انگلیسی ، با معنای فارسی آن ذکر شده تا هم با واژگان انگلیسی بیشتر آشنا شوید و هم بهتر مفهوم را درک کنید .      بخش اول What are verbs The verb is king in English. The shortest
+
آموزش اجزای کلمه در گرامر زبان انگلیسی
زبان / انگلیسی

آموزش اجزای کلمه در گرامر زبان انگلیسی

کتابخانه : در این بخش با اولین قسمت از گرامر زبان انگلیسی آشنا شوید . معنی هر جمله ، در زیر آن قید شده و در ادامه ، تک تک لغات ، با معنی قرار گرفته اند تا بتوانید از همین ابتدا ، واژه ها را با معنی هر کدام ، در ذهن خود ثبت کنید .   زبان انگلیسی را با هم
+
آموزش ضرب المثل های فرانسوی قسمت سوم
زبان / فرانسوی

آموزش ضرب المثل های فرانسوی قسمت سوم

کتابخانه : جملات و الفاظی که بیانگر منظور افراد ، بصورت خلاصه و گاها شعر گونه هستند ، یا ضرب المثل ها ، در میان افراد ، در تمامی جوامع ، کاربرد دارد . در این بخش ، با تعدادی دیگر از جملات و یا ضرب المثل های کاربردی در زبان فرانسوی ، همراه با ترجمه آنها ، آشنا
بالا