ثبت مشاور
+
تحول زندگی با کتابی از راندا برن
کتاب خارجی

تحول زندگی با کتابی از راندا برن

کتابخانه : کتاب «چگونه راز زندگی‌‌ام را متحول کرد؟» نوشته راندا برن به ترجمه نفیسه معتکف منتشر شده است.       در پشت جلد کتاب می‌خوانیم: «همه ما آزاد هستیم تا آنچه را ذلمان می خواد، انتخاب کنیم. هم اکنون قدرت
بالا