ثبت مشاور
+
جزئیات طرح سراسری جام باشگاههای کتابخوانی
مقالات

جزئیات طرح سراسری جام باشگاههای کتابخوانی

کتابخانه : محمدی فیروزجایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل گفت: نقد و گفتگو به عنوان یک ضرورت اجتماعی در فرهنگ و ادبیات ما از جایگاه مهمی برخوردار است که بحث و گفتگو با محوریت کتاب می تواند امکان نهادینه شدن این فضا را فراهم کند .  
بالا