ثبت مشاور
+
رونمایی از دانشنامه طراحی در دانشگاه هنر
کتاب دانشگاهی

رونمایی از دانشنامه طراحی در دانشگاه هنر

  کتابخانه : رونمایی و معرفی مجموعه کتاب‌های «دانشنامۀ طراحی» با حضور اساتید دانشگاه‌ها، عوامل تولید علمی کتاب‌ها و دانشجویان طراحی صنعتی، در دانشگاه هنر برگزار می‌شود. این مراسم دوشنبه (12 تیرماه) از ساعت 13 الی 15 در
بالا