ثبت مشاور
+
اتاق اما دون‌اهو به نمایش مبدل می شود
نویسندگان

اتاق اما دون‌اهو به نمایش مبدل می شود

کتابخانه : «اتاق» سال ۲۰۱۰ در قالب رمانی تکان‌دهنده به بازار آمد. اقتباس سینمایی آن در چهار بخش نامزد و در یک بخش برنده جایزه اسکار شد. «اما دون‌اهو» نویسنده‌ای است که این کتاب پرفروش را به نگارش درآورده و این روزها روی
بالا