ثبت مشاور
+
کتابی برای کودک و نوجوان از مجموعه قصه های الهی نامه
کودک و نوجوان

کتابی برای کودک و نوجوان از مجموعه قصه های الهی نامه

کتابخانه : «مرد حریص و فرشته‌ مرگ» روایتی از مژگان شیخی است که با تصویرگری حسن عامه‌کن از سوی بخش کودک و نوجوان انتشارات قدیانی برای گروه سنی «ج» منتشر شده است. این کتاب ششمین جلد از مجموعه 12 جلدی «قصه‌های تصویری
بالا