ثبت مشاور
+
نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان
کودک و نوجوان

نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان

کتابخانه : فراخوان ارسال اثر به نهمین جشنواره کتاب برتر منتشر شد.       انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان نهمین دوره جشنواره کتاب برتر را با نگاه ویژه به نقش مدیریتی ناشران در حوزه کتاب‌های تألیفی داستان، شعر و علمی‌آموزشی در
بالا