ثبت مشاور
+
سروده ای از احمد تدین
شعر

سروده ای از احمد تدین

کتابخانه : رهبرم کشورم نام شعری است از شاعر با سابقه گلستانی که در ادامه میخوانید:         رهبرم کشورم   رهبرم    ای  روشنی    آفتاب
بالا