ثبت مشاور
+
شعری از پری آخته
شعر

شعری از پری آخته

کتابخانه : پری آخته بانوی شاعر و نویسنده اردبیلی شعری با عنوان " دخترم" سروده است.     "دخترم" گمان کردم تو که نباشی عروسک­هایت خاموش خواهند شد ندانستم هر ذره از بال های تو بر برگ های کبود زمان چون پیچکی جاری خواهند شد و عروسک هایت  برایم
بالا