ثبت مشاور
+
شاعران زن معاصری که ماندگار شدند
شعر

شاعران زن معاصری که ماندگار شدند

کتابخانه : زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از گذشته تاکنون دستخوش نقش زنان در پشت پرده و پس زمینه بوده است. چه بسا که زنان در دگرگونی و برپایی و فروپاشی هر کدام سهم بسزایی داشته‌اند. اینکه یک مقاله را با عنوان سهم زن در شعر معاصر و دگرگونی
بالا