ثبت مشاور
+
اشعار و بیوگرافی جبران خلیل جبران
شعر

اشعار و بیوگرافی جبران خلیل جبران

کتابخانه : «جبران خلیل جبران» در 6 ژانویه‌ سال 1883 در خانواده‌ای مسیحی مارونی (منسوب به مارون قدیس) که به خلیل جبران شهرت داشتند، در البشری، ناحیه‌ای کوهستانی در شمال لبنان به دنیا آمد. جبران در دوازده سالگی با مادر، برادر و
بالا