ثبت مشاور
+
برگزاری نمایشگاه مطبوعات در شهر زنجان
مقالات

برگزاری نمایشگاه مطبوعات در شهر زنجان

کتابخانه : ناصر مقدم در زنجان اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان طی سال برنامه‌‌های مختلفی را اجرایی می‌کند.       وی با اشاره به اینکه از جمله برنامه‌های اجرایی این اداره کل برگزاری نمایشگاه کتاب است،
بالا