ثبت مشاور
+
کتاب مهارتهایی برای خانواده موفق منتشر شد
کتاب عمومی

کتاب مهارتهایی برای خانواده موفق منتشر شد

کتابخانه : همزمان با نشست تخصصی کارشناسان ادبی منطقه سه کشور کتاب "مهارتهایی برای خانواده موفق" در شهرکرد رونمایی و منتشر شد. این کتاب به قلم "فرزاد رحیمی"نوشته شده وشامل مطالبی درزمینه روانشناسی ازجمله مهارتهای ارتباطی ونقش خانواده درموفقیت کودکان ونوجوانان
بالا