ثبت مشاور
+
استعداد یابی کودکان با دانیل کایل
کودک و نوجوان

استعداد یابی کودکان با دانیل کایل

کتابخانه : دانیل کایل، نویسنده کتاب پرفروش «رمز استعداد» می‌نویسد: می‌توانید با درک یک نکته کلیدی، شانس‌های پیش روی کودک خود را بشدت افزایش دهید: عالی بودن با کودک زاده نمی‌شود، بلکه رشد پیدا می‌کند. به عبارتی، نبوغ ارثی
بالا