ثبت مشاور
+
رمان تگرگ از نگاه نقادان
نویسندگان

رمان تگرگ از نگاه نقادان

کتابخانه : رمان تگرگ یکی از کتاب‌های حماسی تاریخ معاصر ایران است که به قلم محمود رضاخانی کرمانشاهی و از سوی نشر جدی‌کار در بیش از هزار و پانصد صفحه روایتگر نسلی است که در جبر محیط راهی جز مبارزه علیه ستم ندارند.       این کتاب همچنان
بالا