ثبت مشاور
+
طرح سادنا روشی برای تعمل استاد و دانشجو
کتاب دانشگاهی

طرح سادنا روشی برای تعمل استاد و دانشجو

کتابخانه : «سمینار آشنایی با روش‌های تعامل ناشران با استادان و دانشجویان در طرح سادنا و بومی‌سازی آن» به همت انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی برگزار می‌شود.     موضوعاتی مانند «گزارش پیشرفت پویش نه به جزوه و کپی
بالا