ثبت مشاور
+
هری پاتر در زادگاهش ترجمه می شود
کتاب خارجی

هری پاتر در زادگاهش ترجمه می شود

کتابخانه : «جی. کی. رولینگ»، نویسنده مجموعه «هری پاتر» اولین بار داستانش را در کافه‌ای در «اسکاتلند» نوشت و مدرسه جادویی کتاب تحت عنوان «هاگوارتز» نیز در اسکاتلند است.     حالا و پس از 20 سال
بالا