ثبت مشاور
+
مروری بر کتاب دانشنامه ایلام
کتاب عمومی

مروری بر کتاب دانشنامه ایلام

کتابخانه : کتاب «دانشنامه ایلام؛ تاریخ استان ایلام در عصر پهلوی» توسط دکتر مرتضی اکبری گردآوری و تألیف شده و در سال 1393 انتشار یافته است.       مرتضی اکبری، نویسنده، محقق و پژوهشگر ایلامی، تاریخ تحولات معاصر استان ایلام در عصر
بالا