ثبت مشاور
+
شعر ی از جواد شیری
شعر

شعر ی از جواد شیری

  کتابخانه : محمد جواد شیرازی با شعر یاد قرآن… یاد تو… این ها به دردم میخورند  یاد قرآن… یاد تو… این ها به دردم میخورند   سیصد و اندی نشد یوسف خریداری کنند  پس کجایند اهل ندبه… گریه و زاری
بالا