ثبت مشاور
+
مروری بر شعر خواب زیر شکوفه‌های هلو
شعر

مروری بر شعر خواب زیر شکوفه‌های هلو

کتابخانه : مجید سعدآبادی همزمان با انتشار مجموعه شعر«خواب زیر شکوفه‌های هلو» در یادداشتی به این مجموعه نگاه کرده است که در ادامه می خوانیم:       فرستنده، پیام، گیرنده سه اصل مهم در جابجایی اطلاعات محسوب می شود. کارکرد اصلی
بالا